การกำจัดของเสียโดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์ ( Cement Kiln )

การกำจัดของเสียโดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์

 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสารมารถในการแข่งขันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เมื่อมีการผลิตก็ย่อมมีของเสียซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต ดังนั้นเมื่อของเสียที่ออกมาจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้นผู้ก่อกำเนิดมีหน้าที่ในการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันการกำจัดการกากของเสีย อุตสาหกรรมนั้นสามารถจัดการได้หลากหลายวิธี แนวคิดในปัจจุบันของการจัดการของเสียคือการเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด โดยหนึ่งในวิธีที่นิใช้เเละได้ผลดีที่สุดสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมนั้นคือการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์โดยเพราะนอกจากค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงจนเกินไปแล้วการเผาทำลายในเตาปูนซีเมนต์ยังเป็นวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพิ่ม เนื่องจากกากอุตสาหกรรมที่เข้าไปเผาในเตาปูนซีเมนต์นั้นจะถูกกำจัดโดยสิ้นเชิงด้วย นับเป็นการจัดกากอุตสาหกรรมแบบ Zero Landfill ซึ่งการกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีนี้จะไม่มีของเสียเหลือไว้ไปกำจัดอีกจึงถือว่าเป็นวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดวิธีหนึ่งอ้างอิง : เอกสารโครงการกำจัดกากของเสียจากกิจการอุตสาหกรรมด้วยเตาปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซีเมนต์ทีพีไอ


Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Greendrive จะนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมาด้วยการจัดการระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

CONTACT US
  • (66) 638-462-444
  • greendrive.th@gmail.com
  • www.greendriveth.com
SUBSCRIBE TO GREEN DRIVE VIA EMAIL
21516
Total
Visitors

Copyright ©2019 Green Drive. All Rights Reserved