การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบ (Landfill)

การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบ

      ในปัจจุบันนี้กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมนั้นมีวิธีที่จะกำจัดได้หลากหลายวิธี โดยวิธีที่สามารถพูดได้เลยว่าเป็นวิธีที่นิยมที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการฝังกลบเพราะวิธีฝังกลบนั้นเป็นวิธีที่มีขั้นตอนในการส่งกากอุตสาหกรรมไปกำจัดที่ไม่ยากมากนัก และสามารถรับกากอุตสาหกรรมได้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดยังไม่สูงจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตามการฝังกลบนั้นต้องมีการจัดการอย่างปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อให้ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะและคุณสมบัติของหลุมฝังกลบกันนะครับ ประเภทของหลุมฝังกลบ หลุมฝังกลบ (Landfill) ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Sanitary landfill) และ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย (Secured Landfill) ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบ ระบบการปูชั้นปูรองหลุม เริ่มจากการปูพื้นบ่อหรือก้นหลุมด้วยดินเหนียวและแผ่นพลาสติก HDPE ที่มีความหนาแน่นสูง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำชะกากไหลปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำใต้ดิน ก่อนการปูพื้นชั้นถัดมา ด้วยแผ่น Geonet แผ่นพลาสติก HDPE ที่มีลักษณะเป็นตาข่าย ที่ทำหน้าที่ระบายน้ำชะกาก ต่อด้วยแผ่น Geotextile ใยสังเคราะห์ที่มีหน้าที่ในการกรองกากอุตสาหกรรม และช่วยให้น้ำชะกากระบายได้ดียิ่งขึ้น และปูตามด้วย GCL แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมน้ำชะกาก และดูดซับ ดักจับโลหะหนักได้เป็นอย่างดี /ตามด้วยการปิดทับด้วยดินหนา 60 ซม. ก่อนทำการฝังกลับกากอุตสาหกรรมลงไป       […]