พฤติกรรมที่จะกลายเป็น “New Normal” ของอุตสาหกรรมหลังจบ COVID-19

New normal อุตสาหกรรม โรงงาน หลัง COVID-19

ตลอดมานี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาหลายครั้ง นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ช่วงเวลาก่อนเดือนธันวาคม 2562 ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจทั้งประเทศ