Facebook ทิ้งปุ่ม Like มุ่งเน้นไปที่ผู้ติดตาม เพื่อลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อเพจกับผู้ใช้งาน

Facebook ทิ้งปุ่ม Like มุ่งเน้นไปที่ผู้ติดตาม เพื่อลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อเพจกับผู้ใช้งาน        Facebook  กำลังลบไลก์ออก และมุ่งเน้นไปที่ผู้ติดตาม เพื่อลดความซับซ้อน การคิดใหม่นี้ทำให้การทำงานของหน้าเพจเปลี่ยนมุมมองไปมองว่าการ Follow เป็นตัวแทนของผู้ที่สามารถรับการอัปเดตจากเพจ จึงช่วยให้ไอดอล บุคคลสาธารณะ หรือองค์กรบริษัทสามารถบ่งชี้ฐานแฟนคลับของตัวเองได้ดีขึ้น      ซึ่งอาจกระตุ้นให้เจ้าของเพจมีโอกาสแสดงความเป็นมิตรและออกความคิดเห็นถึงกันและกัน ส่งให้โพสต์คึกคักได้มากที่สุด โดยดีไซน์ใหม่เริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ลาก่อนนะปุ่มไลก์!