“เทคโนโลยีไร้สัมผัส” ชีวิตวิถีใหม่…สไตล์ Next Normal

     ในปี 2021 และต่อเนื่องไปจากนี้ เชื่อว่า เทรนด์ของ Touchless Society หรือสังคมไร้การสัมผัสจะเข้ามาอยู่กับเราแม้กระทั่งภายในบ้าน เช่น ประตูอัตโนมัติ เพื่อลดการสัมผัสปุ่มกดต่างๆมากขึ้น      PwC แนะนำ “3 เทคโนโลยีไร้สัมผัส” ที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลังการระบาดของไวรัส อย่างแรกคือ “เทคโนโลยีรู้จำเสียงพูด” (Speech recognition) “เทคโนโลยีจดจำใบหน้า” (Facial recognition) และ “สกุลเงินดิจิทัล” (Digital money)      ดังนั้น ในศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึง ทุกคนคงต้องทั้งเตรียมตัว ปรับตัว เตรียมรับมือ เพื่อเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งและฉลาดมากขึ้น ควบคู่ไปกับการมีสุขอนามัยแบบ New Normal ที่ละเลยไม่ได้.