สตาร์ตอัปจากออสเตรียเปิดตัวเรือยอช์ตเงียบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 20 นอต โดยสารได้ทั้งหมด 6 คน

เรือยอช์ตเป็นหนึ่งในยานพาหนะทางน้ำที่ได้รับความนิยมสำหร […]