การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบ (Landfill)

การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบ
      ในปัจจุบันนี้กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมนั้นมีวิธีที่จะกำจัดได้หลากหลายวิธี โดยวิธีที่สามารถพูดได้เลยว่าเป็นวิธีที่นิยมที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการฝังกลบเพราะวิธีฝังกลบนั้นเป็นวิธีที่มีขั้นตอนในการส่งกากอุตสาหกรรมไปกำจัดที่ไม่ยากมากนัก และสามารถรับกากอุตสาหกรรมได้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดยังไม่สูงจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตามการฝังกลบนั้นต้องมีการจัดการอย่างปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อให้ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะและคุณสมบัติของหลุมฝังกลบกันนะครับ
ประเภทของหลุมฝังกลบ

หลุมฝังกลบ (Landfill) ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Sanitary landfill) และ หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย (Secured Landfill) ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบ

  1. ระบบการปูชั้นปูรองหลุม เริ่มจากการปูพื้นบ่อหรือก้นหลุมด้วยดินเหนียวและแผ่นพลาสติก HDPE ที่มีความหนาแน่นสูง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำชะกากไหลปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำใต้ดิน
  2. ก่อนการปูพื้นชั้นถัดมา ด้วยแผ่น Geonet แผ่นพลาสติก HDPE ที่มีลักษณะเป็นตาข่าย ที่ทำหน้าที่ระบายน้ำชะกาก
  3. ต่อด้วยแผ่น Geotextile ใยสังเคราะห์ที่มีหน้าที่ในการกรองกากอุตสาหกรรม และช่วยให้น้ำชะกากระบายได้ดียิ่งขึ้น
  4. และปูตามด้วย GCL แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมน้ำชะกาก และดูดซับ ดักจับโลหะหนักได้เป็นอย่างดี /ตามด้วยการปิดทับด้วยดินหนา 60 ซม. ก่อนทำการฝังกลับกากอุตสาหกรรมลงไป

          โดยในส่วนของ “หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย” จะปูซ้ำด้วยระบบการปูชั้นกันซึม ตามลำดับเพิ่มอีก 1 ชั้น และก่อนทำการฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย ที่ผ่านการปรับเสถียรลดความเป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงไป และปิดทับด้วยดินหนา 60 ซม.

 

ที่มา http://www.irplus.in.th/Listed/BWG/images/1370071655_77.pdf

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Greendrive จะนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมาด้วยการจัดการระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

CONTACT US
  • (66) 638-462-444
  • greendrive.th@gmail.com
  • www.greendriveth.com
SUBSCRIBE TO GREEN DRIVE VIA EMAIL
25283
Total
Visitors

Copyright ©2019 Green Drive. All Rights Reserved