พฤติกรรมที่จะกลายเป็น “New Normal” ของอุตสาหกรรมหลังจบ COVID-19

New normal อุตสาหกรรม โรงงาน หลัง COVID-19

 

         ตลอดมานี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาหลายครั้ง นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ช่วงเวลาก่อนเดือนธันวาคม 2562 ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจทั้งประเทศ

 

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่มีวี่แววจะสิ้นสุดในเร็ววันนี้ทำให้พฤติกรรมหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนี้อาจทำให้เกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ของผู้บริโภคที่เรียกว่า ‘ความปกติแบบใหม่’ (New Normal) ในสังคมไทย”

New normal อุตสาหกรรม โรงงาน หลัง COVID-19

การทำงานร่วมกันผ่านระบบ cloud

เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมในหลายๆธุรกิจจึงมาการนำนโยบาย “เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)” ด้วยการให้ทำงานที่บ้าน งดกิจกรรมกลุ่ม งดการพบปะสังสรรค์ เพื่อให้การทำงานยังคงประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปได้และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ทำงาน จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการตรวจสอบ

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย “เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)” หลายๆธุรกิจได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อใช้เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปเพื่อใช้ตรวจสอบในกระบวนการ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปเติมเต็ม

อาศัย Social Media เป็นสื่อหลัก

จากสถานการณ์ของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น โดยพบว่าผู้คนเช็คข่าวจากช่องทางออนไลน์เฉลี่ย 12 ครั้ง/สัปดาห์ และ Social Media กลายเป็นช่องทางหลักในการรับข่าวสาร ดังนั้นธุรกิจต่างๆในปัจจุบันจึงหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารออกนอกองค์กรเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและขยายการรับข้อมูลออกไปสู่ภายนอกแบบทวีคูณ

นำดิจิตอลเข้ามาใช้ในกระบวนการ

ในสถานการณ์ของ COVID-19 ทำให้หลายๆธุรกิจในปัจจุบันลดจำนวนพนังงานลงและนำดิจิตอลเข้ามาในแทนคนในหลายๆกระบวนการเช่นการนำข้อมูลเข้าระบบที่ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนมาจัดเก็บบน cloud และการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิให้กลายเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งปัจจุบันนี้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่นำมาแก้ปัญหาเหล่านี้มีหลากหลายมากขึ้นและราคาถูกลง

ลดขั้นตอนในการประสาน

การรักษาระยะห่างของผู้คนจะยังคงดำเนินต่อไป ไม่ใช่เพียงแค่ในมิติของ Physical เท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องของจิตใจด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ที่เคยแสดงออกมาผ่าน Human Touch จะน้อยลง คนเลือกที่จะไม่สัมผัสกันโดยไม่จำเป็น เพราะติดพฤติกรรม Keep Distant ในช่วงการเฝ้าระวังโควิด-19 วัฒนธรรมในการประสานงานต่อหน้าจะลดลง แล้วใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

5 Responses

  1. J’ai lu plusieurs choses excellentes ici. Signet de prix définitivement pour revisiter. Je me demande combien de fois vous tentez de créer un excellent site Web informatif. Nisse Phillipe Barbie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Greendrive จะนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมาด้วยการจัดการระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

CONTACT US
  • (66) 638-462-444
  • greendrive.th@gmail.com
  • www.greendriveth.com
SUBSCRIBE TO GREEN DRIVE VIA EMAIL
25513
Total
Visitors

Copyright ©2019 Green Drive. All Rights Reserved