พฤติกรรมที่จะกลายเป็น “New Normal” ของอุตสาหกรรมหลังจบ COVID-19

New normal อุตสาหกรรม โรงงาน หลัง COVID-19

 

         ตลอดมานี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาหลายครั้ง นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ช่วงเวลาก่อนเดือนธันวาคม 2562 ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจทั้งประเทศ

 

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่มีวี่แววจะสิ้นสุดในเร็ววันนี้ทำให้พฤติกรรมหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนี้อาจทำให้เกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ของผู้บริโภคที่เรียกว่า ‘ความปกติแบบใหม่’ (New Normal) ในสังคมไทย”

New normal อุตสาหกรรม โรงงาน หลัง COVID-19

การทำงานร่วมกันผ่านระบบ cloud

เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมในหลายๆธุรกิจจึงมาการนำนโยบาย “เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)” ด้วยการให้ทำงานที่บ้าน งดกิจกรรมกลุ่ม งดการพบปะสังสรรค์ เพื่อให้การทำงานยังคงประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปได้และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ทำงาน จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการตรวจสอบ

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย “เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)” หลายๆธุรกิจได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อใช้เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปเพื่อใช้ตรวจสอบในกระบวนการ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปเติมเต็ม

อาศัย Social Media เป็นสื่อหลัก

จากสถานการณ์ของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น โดยพบว่าผู้คนเช็คข่าวจากช่องทางออนไลน์เฉลี่ย 12 ครั้ง/สัปดาห์ และ Social Media กลายเป็นช่องทางหลักในการรับข่าวสาร ดังนั้นธุรกิจต่างๆในปัจจุบันจึงหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารออกนอกองค์กรเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและขยายการรับข้อมูลออกไปสู่ภายนอกแบบทวีคูณ

นำดิจิตอลเข้ามาใช้ในกระบวนการ

ในสถานการณ์ของ COVID-19 ทำให้หลายๆธุรกิจในปัจจุบันลดจำนวนพนังงานลงและนำดิจิตอลเข้ามาในแทนคนในหลายๆกระบวนการเช่นการนำข้อมูลเข้าระบบที่ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนมาจัดเก็บบน cloud และการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิให้กลายเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งปัจจุบันนี้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่นำมาแก้ปัญหาเหล่านี้มีหลากหลายมากขึ้นและราคาถูกลง

ลดขั้นตอนในการประสาน

การรักษาระยะห่างของผู้คนจะยังคงดำเนินต่อไป ไม่ใช่เพียงแค่ในมิติของ Physical เท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องของจิตใจด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ที่เคยแสดงออกมาผ่าน Human Touch จะน้อยลง คนเลือกที่จะไม่สัมผัสกันโดยไม่จำเป็น เพราะติดพฤติกรรม Keep Distant ในช่วงการเฝ้าระวังโควิด-19 วัฒนธรรมในการประสานงานต่อหน้าจะลดลง แล้วใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Greendrive จะนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมาด้วยการจัดการระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อนำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมา

CONTACT US
  • (66) 638-462-444
  • greendrive.th@gmail.com
  • www.greendriveth.com
SUBSCRIBE TO GREEN DRIVE VIA EMAIL
18633
Total
Visitors

Copyright ©2019 Green Drive. All Rights Reserved